Om

Matt-landet startades 1970 av danska Taeppeland på Gågatan i Borås och flyttade efter några år till större lokaler på Skaraborgsvägen. 1981 förvärvade Einar Provén företaget och bytte samtidigt namnet till Matt-hallen AB. Rosa Huset på Sjöbo köptes 1990 och byggdes då om till dagens lokaler och sex år senare, 1996, tog nuvarande ägare Jan-Olof Löfving över bolaget.

Jan-Olof Löfving startade sin karriär inom golvbranschen 1976 på Matt-landet i Borås. Han arbetade kvar även under Einars regi i butiken och 1988 blev han butikschef på en av Matt-landets butiker i Göteborg. Jan-Olof har även yrkeserfarenhet inom inredning och textilier.

Idag har Matt-hallen 4 medarbetare inom försäljning och läggningsservice.

jan-olof